Site-ul evenimentului este aici

Obiective generale:Festival Altfel - Obiective

  • Experimentarea unui model de bună practică în implementarea Săptămânii Altfel, pentru ca mai apoi acesta să poate fi replicat în mai multe orașe din țară;
  • Conectarea ONG-urilor clujene pentru a oferi și facilita programe integrate de educație nonformală;
  • Conectarea companiilor cu comunitatea pentru a-și înțelege rolul/importanța pe care o au în comunitate și cum pot contribui la dezvoltarea ei;

Obiective specifice:

  • Oferirea de suport educațional în organizarea activităților de implementare a Săptămînii Altfel pentru toate unitățile de învătământ din Cluj-Napoca;
  • Intensificarea conectării părinților, profesorilor și elevilor cu comunitatea și viceversa;
  • Oferirea unor modele alternative și complementare de învățare prin experiență, care pot fi replicate de către profesori în propria lor școală;
  • Experimentarea metodelor nonformale (activ-participative) în contexte extrașcolare ;
  • Implicarea elevilor în activități de predare reciprocă a cunoștințelor acumulate până în prezent.