Angajamentul  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Încrederea Dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest sens, pentru a vă furniza cea mai bună experiență posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătățire în întreaga noastră activitate.

ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE cunoaște importanța datelor Dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni și Condiții.

ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE este o persoană juridică română, constituită ca organizație nonguvernamentală.

ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE are sediul în Cluj Napoca str. Antim Ivireanu, nr. 18, județ Cluj, înregistrată în registrul persoanelor juridice prin Sentința civilă nr. 84/06.05.2014 a Judecătoriei Cluj Napoca, codul fiscal nr. 33164000, cont RO35 BTRL RONC RT02 5330 8901 deschis la Banca Transilvania

ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE respectă confidențialitatea tuturor clienților noștri și confidențialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata/prelucra datele personale cu mare atenție, în condiții tehnice și organizatorice de securitate adecvată. ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la Dumneavoastră, în calitate de persoane vizate sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale/contractuale și/sau participării la evenimentele / conferințele / workshop-urile / sesiunile demonstrative organizate de către  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE sub egida Mânuțe Pricepute sau sub o alta egidă în funcție de alt proiect de acest gen inițiat / gestionat.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul Dumneavoastră, dacă sunt oferite cu bună știință, de buna voie, din proprie inițiativă, fie la solicitarea  asociației Mânuțe Pricepute, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comanda servicii online, formularul de înregistrare etc., prin abonarea la newslettere (bineînțeles, doar după ce ați optat să primiți aceste newslettere), participarea la tombole, concursuri, programe de fidelitate, campanii promoționale etc., prin completarea datelor în formularul respectiv de înregistrare cont pe un website asociație Mânuțe Pricepute, etc.

Utilizarea acestui website dar și a altor website-uri ale ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE de către Dumneavoastră se supune prezentelor prevederi și Condițiilor generale, tehnice și de participare ale / Regulamentelor  ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE.

Dacă nu sunteți de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni și condiții nu utilizați niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizați datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiționate de furnizarea datelor dvs. personale.

ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE nu va prelucra datele Dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menționate, cu respectarea măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile  ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, nu este nevoie să ne furnizați niciun fel de date cu caracter personal.

În contextul desfășurării activității curente ale ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, inclusiv derulării activității comerciale/contractuale, participării la evenimentele / conferințele / simpozioanele / workshopurile / sesiunile demonstrative/ alte evenimente/ manifestări specializate organizate de către  ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, implicând achiziționarea de servicii ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE oferite pe website sau în alt mod sau abonarea la newsletter-ele ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, precum și în contextul îndeplinirii obligațiilor legale, vă putem solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon/fax, adresa de domiciliu / reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, seria și numărul cărții de identitate, seria pașaportului, codul numeric personal, numele și prenumele părinților, seria și numărul certificatului de naștere, școala absolvită, studiile efectuate, seria și numărul diplomei școlii absolvite, serie și număr adeverință medicala,etc.

Formularul de înscriere și formularul de contact

Completarea formularului de înscriere sau a formularului de contact este considerată consimțământul expres și neechivoc al utilizatorului pentru folosirea datelor sale personale în scopul contactării și transmiterii de mesaje electronice. ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE nu își asumă răspunderea pentru corectitudinea datelor furnizate de către utilizatori prin intermediul formularului de înscriere sau de contact.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, precum și a Regulamentului General privind Protecția Datelor (EU GDPR 679/2016), ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către utilizatori. De asemenea, vă aducem la cunoștință faptul că utilizatorul poate manifesta oricând dreptul de opoziție, caz în care vom elimina toate datele personale ale acestuia din baza noastră de date. Pentru orice nelămurire în legătură cu exercitarea drepturilor dumneavoastră referitoare la utilizarea ManutePricepute.ro și la protecția utilizării, ne puteți contacta prin intermediul secțiunii “Contact” din site.

Scopurile în care ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE poate utiliza aceste informații și persoanele cărora le pot fi oferite sunt asociate promovării și/sau comercializării serviciilor și/sau produselor Asociației Mânuțe Pricepute, cum ar fi:

 • procesarea comenzilor sau cererilor utilizatorilor manutepricepute.ro;
 • oferirea de alte produse și/sau servicii către Dumneavoastră;
 • facturarea serviciilor și produselor oferite de către ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE;
 • soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de către utilizatori;
 • realizarea de studii de piață și de produs și marketingul produselor și al serviciilor oferite prin intermediul ManutePricepute.ro;
 • contactarea utilizatorilor (prin poștă, e-mail, fax, mesaje text, telefon) în legătură cu produse și servicii aparținând ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE sau în legătură cu produse și servicii ale unor terțe părți atent selecționate, care credem că ar putea fi de interes pentru utilizatori (în afară de cazul în care ați făcut o cerere scrisă de a nu fi contactat în acest sens);
 • înregistrarea informațiilor Dumneavoastră în vederea alocării sau oferirii recompenselor, reducerilor și a altor beneficii, precum și pentru satisfacerea altor cereri sau cerințe pe care le aveți în legătură cu programele de recompensare a clienților sau alte programe similare.

Drepturile utilizatorilor:

 • să rectifice, actualizeze, blocheze sau șteargă, în mod gratuit, acele date furnizate a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor Legii nr. 677/2001 și/sau GDPR;
 • să solicite încetarea prelucrării datelor sale personale;
 • să solicite încetarea expedierii de mesaje promoționale.

Orice notificare din partea utilizatorului se va semna, data și trimite, prin e-mail sau în scris, către ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE.

În situația în care utilizatorul solicită încetarea prelucrării datelor cu caracter personal, accesul la o parte din conținutul ManutePricepute.ro va fi automat restricționat, deoarece acesta nu poate funcționa fără prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorului.

Orice încercare de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul ManutePricepute.ro sau de a afecta performanțele serverului pe care rulează aceasta, va fi considerată o tentativă de fraudare a site-ului și va conduce la cercetarea penală împotriva aceluia sau acelora care a(u) încercat acest fapt.

Site-ul ManutePricepute.ro nu oferă informația colectată unor terți fără consimțământul Dumneavoastră expres și prealabil. Orice statistică privind traficul utilizatorilor site-ului, pe care o vom oferi către terțe persoane sau către site-uri partenere, este furnizată doar ca ansamblu de date și nu include nici o informație identificabilă personal despre niciun utilizator individual.

Opțiunea de dezabonare

Utilizatorii au posibilitatea de a se dezabona în momentul în care nu mai doresc să primească un newsletter de la ManutePricepute.ro, prin intermediul link-ului de dezabonare conținut în e-mail.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, exclusiv în scopurile mai jos menționate sunt:

 • Clienții persoane fizice / juridice ai ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE (actuali, foști sau potențiali), public larg, reprezentanții/împuterniciții acestora, legali sau convenționali;
 •  Reprezentanții/împuterniciții/persoanele de contact ale persoanelor juridice (parteneri de afaceri/contractuali, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari, etc.- actuali, foști sau potențiali) și ai instituțiilor/autorităților publice.

Consecințele refuzului furnizării datelor cu caracter personal:

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteți obligați să furnizați date complete, actualizate și corecte. Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activității  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, va solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor  ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE.

Atunci când achiziționați un serviciu furnizat de  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, precum și atunci când participați la evenimentele / conferințele / simpozioanele / workshopurile / sesiunile demonstrative / alte evenimente / manifestări specializate organizate de către  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, vom colecta date personale în legatura cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de potențial client al ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și desfășurării activității curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE Dumneavoastră sunteți informat(ă) și/sau va exprimați în mod expres consimțământul (vă dați acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispozițiile legale privind protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (legislația internă și dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligații legale și nici nu este justificată de un interes legitim al ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, Dumneavoastră puteți refuza o astfel de prelucrare sau vă puteți retrage consimțământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate își pot retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oferte personalizate, oricând și fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluționării cererii de retragere a consimțământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele/serviciile oferite de  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal ?

Utilizam datele Dumneavoastră cu caracter personal doar in următoarele scopuri:

 • organizarea de evenimente / conferințe / simpozioane / workshop-uri / sesiuni demonstrative / alte evenimente / manifestări specializate;
 • organizarea și susținerea de cursuri / programe de pregătire și formare profesională / alte sesiuni de transmitere de know-how în domeniul activităților recreative;
 • derularea activității comerciale/contractuale a ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE;
 • facturarea și încasarea contravalorii serviciilor ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE;
 • marketing, promovare, reclama, publicitate, concursuri, loterii publicitare, programe de loialitate, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate;
 • dezvoltarea și îmbunatățirea serviciilor;
 • gestionarea relațiilor cu clienții; comunicarea comerciala cu clienții prin orice mijloc de comunicare;
 • îndeplinirea obligațiilor legale incidente;
 • comunicarea cu organismele/autoritățile/instituțiile publice sau de interes public;
 • activități de audit și control/supraveghere;
 • arhivare, scopuri statistice;
 • colectare debite/recuperare debite restante;
 • soluționarea disputelor și litigiilor, punerea in executare a unor hotărâri judecătorești, arbitrale, ordine judecătorești , etc.

ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE va considera toate informațiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidențiale si nu le va partaja cu terți (cu excepția organizatorilor/co-organizatorilor unor evenimente derulate in comun cu partenerii / colaboratorii ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE) fără consimțământul dumneavoastră expres și anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

 • Clienți persoane fizice / persoane juridice ai  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE(actuali, foști sau potențiali), public larg, reprezentanți/împuterniciți ai acestora, legali sau convenționali; (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale);
 • Organizatori și co-organizatori de cursuri / programe de pregătire / formare profesionala, locatori / locatari ai spatiilor / sălilor de curs deținute sub orice titlu de către  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, furnizori, prestatori de servicii, furnizori și alte entități juridice – parteneri de afaceri/contractuali ai ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, autorități/instituții publice;

Destinatarii (alții decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • autorități publice centrale și locale, autorități judecătorești, politie, parchet (in limitele prevederilor legale si/sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăți bancare, executori judecătorești, societati de asigurare si reasigurare, organizatii de cercetare a pietei (scop statistic) etc.

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTEsi nu vor fi furnizate catre alti terti in afara celor mentionati in prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promotional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra (cum ar fi: nume si prenume, adresa de email, nr. fax, nr. telefon mobil/fix, etc ) vor putea fi prelucrate de ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE cu respectarea drepturilor dvs., in special a dreptului de informare si opozitie, in urmatoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicari comerciale pentru serviciile ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, inclusiv cele dezvoltate impreuna cu un partener al ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de Dumneavoastra vor putea fi folosite in scop promotional (marketing) si pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, cu respectarea drepturilor Dumneavoastra.

In cazul in care  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE intentioneaza sa utilizeze datele dumneavoastra in scopuri de marketing direct (daca persoanele vizate au optat in acest sens) Dvs. veti fi informati in prealabil. Dumneavoastra va puteti exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrari prin selectarea casetelor adecvate din formularele/documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situatie, in cazul in care veti dori ca datele cu caracter personal sa inceteze a mai fi prelucrate de  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE, ne puteti solicita in mod expres incetarea oricarei prelucrari de date din partea noastra. Totodata, atunci cand veti dori sa nu mai primiti newslettere sau materiale informative din partea  ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, va puteti dezabona folosind butonul „Dezabonare” sau „Unsubscribe”.

In relatia cu  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE, Dumneavoastra beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie.

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat,  ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE va prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal pe toata perioada de desfasurare a activitatilor  ASOCIAȚIEI MÂNUȚE PRICEPUTE, pana in momentul in care Dumneavoastra, sau reprezentantul legal/conventional al Dvs, veti exercita dreptul de opoziţie / de stergere (cu exceptia situatiei in care ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE prelucreaza datele in baza unei obligatii legale sau justifica un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă Dumneavoastra sau reprezentantul legal/conventional nu veti exercita dreptul de opoziţie/de stergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către ASOCIAȚIA MÂNUȚE PRICEPUTE pe durata de timp prevăzută în procedurile interne  ale ASOCIAȚIEI MANUȚE PRICEPUTE /sau vor fi distruse.

Ce masuri de siguranta sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastra?

Pentru a evita utilizarea fara drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizam metode si tehnologii de securitate, impreuna cu politici si proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrala a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodata garantata. In timp ce ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE depune toate eforturile in privinta protejarii datelor Dumneavoastra personale, nu putem garanta in mod absolut securitatea datelor transmise catre website-urile ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE. Orice transmisie de date se face pe riscul Dumneavoastra. Odata ce primim informatia referitoare la Dumneavoastra, vom utiliza proceduri si masuri stricte de siguranta impotriva utilizarii neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgarii datelor personale.

Securitatea datelor bancare

In cazul platilor efectuate cu cardul (exemplu: donatii, achizitionare produse si servicii online), comercializarea se efectueaza prin intermediul solutiilor de plata online oferite de terti autorizati in relatia cu  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE.

ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE nu prelucrează și nu stochează nicio informație legată de plățile online.

In vederea eliminarii riscului ca datele Dumneavoastra sa intre in posesia si sa fie folosite abuziv/nelegal de persoane neautorizate, tertii autorizati in relatia cu ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE garanteaza legalitatea si securitatea datelor personale (numar de card, data expirarii, etc) si a sistemelor informatice utilizate.

Conditiile transferurilor de date personale in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in conditiile prevazute de legislatia specifica nationala si UE privind protectia persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastra?

Prin citirea acestui document, Dumneavoastra ati fost informat/a cu privire la drepturile de care beneficiati, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opozitie si procesul individual automatizat.

Totodata, atunci cand prelucrarea se realizeaza prin consimtamant, Dumneavoastra aveti dreptul, de a va retrage consimtamantul in orice moment in forma scrisa, adresata ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE, in conditiile legislatiei aplicabile, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. De asemenea, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune in orice moment, in mod gratuit si fara nicio justificare, prelucrarii datelor personale in scop de marketing direct, utilizand, daca este cazul, functia de dezabonare inclusa in materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, Dumneavoastra aveti dreptul de a va opune, in orice moment, in mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizati catre ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE sa faca obiectul unei prelucrari, cu mentionarea datelor si scopului avute in vedere, numai pentru motive intemeiate si legitime, legate de situatia dvs. particulara, cu exceptia cazurilor in care  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE demonstreaza ca are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza intereselor, drepturilor si libertatilor Dumneavoastra sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. In caz de opozitie nejustificata,  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE este indreptatita sa prelucreze in continuare datele in cauza.

Prin citirea acestui document Dumneavoastra ati luat la cunostinta si intelegeti faptul ca datele cu caracter personal furnizate catre  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE si/sau derularea activitatii comerciale/contractuale.

In cazul in care Dumneavoastra, direct sau prin reprezentant, va exercitati drepturile mentionate mai sus, in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului repetitiv,  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE poate:

 • fie sa perceapa o taxa rezonabila tinand cont de costurile administrative pentru furnizarea informatiilor sau a comunicarii sau pentu luarea masurilor solicitate;
 • fie sa refuze sa dea curs cererii, cu respectarea legislației in vigoare.

De asemenea, in cazul in care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, isi exercita dreptul de opozitie in mod vadit nefondat, nejustificat sau excesiv, in special din cauza caracterului lor repetitiv,  ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE este indreptatita sa considere orice raport incheiat cu Clientul ASOCIAȚIA MANUȚE PRICEPUTE de drept reziliat, fara nicio alta formalitate sau interventie a instantelor judecatoresti, cu exceptia unei notificari prealabile.

De asemenea, Dumneavoastra va este recunoscut dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere si de a introduce o cale de atac judiciara.

Cum va puteti exercita drepturile Dumneavoastra?

Pentru exercitarea oricarui drept prevazut de legislatia interna si / sau europeana (cu referire in special la EU GDPR) Dumneavoastra va puteti adresa Specialistului de date personale (DPO) din cadrul ASOCIAȚIEI MANUȚE PRICEPUTE cu o cerere scrisa, datata si semnata la adresa de email: dpo@ManutePricepute.ro sau la urmatoarea adresa de corespondenta: Cluj-Napoca, Str. Antim Ivireanu, Nr.18, jud. Cluj. Cererii i se va atasa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.